Strona główna

Poleć znajomym

Turystyka w Unii Europejskiej

Autor:

Jerzy Walasek

Kategoria:

Geografia

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie

ISBN:

978-83-60594-51-3

Objętość:

268 stron

Format:

17,6 x 25 cm

Rodzaj oprawy:

miękka

Czas realizacji:

1-2 dni

Cena:

40,41 zł

Produkt niedostępny.

Opis:

Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki europejskiej i światowej. Mimo pewnego osłabienia dynamiki rynkowej na przełomie lat 2008/2009 jej bezpośredni udział w PKB krajów Unii Europejskiej szacowany jest na poziomie około 4%, a pośredni blisko 11%. Sektor ten ma duże możliwości tworzenia miejsc pracy. Liczba osób podejmujących pracę w turystyce rośnie szybciej niż zatrudnienie ogółem. Turystyka jest także sektorem innowacyjnym i konkurencyjnym, zarówno w dziedzinie produktu, jak i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Wszystko to sprawia, iż znaczenie tego sektora jest coraz większe i odgrywa on coraz bardziej znaczącą rolę w realizacji celów strategicznych Unii Europejskiej.
Jednocześnie na początku XXI wieku turystyka europejska staje wobec wielu wyzwań i problemów. Do najważniejszych z nich należą: globalizacja, zmiany demograficzne i klimatyczne, starzejąca się infrastruktura przemysłu czy spadek udziału Europy w światowym rynku turystycznym. Wymaga to kształtowania jednolitej i spójnej polityki turystycznej, zarówno w ramach poszczególnych krajów, jak i całej Unii Europejskiej.
Czynnikiem, który utrudnia budowanie takiej polityki jest brak widoczności i rozumienia turystyki jako sektora gospodarki. Jest to problem, z którym mamy do czynienia od wielu lat i który dotyczy zarówno administracji państwowej i samorządowej, jak i opinii publicznej. Jest oczywiste, iż tam gdzie nie rozumie się turystyki i nie docenia znaczenia rozwoju gospodarki turystycznej, jej możliwości nie są w pełni wykorzystywane i trudno mówić o kształtowaniu jednolitej polityki turystycznej.
Problem ten skłonił Autora do podjęcia pracy nad tą książką. Wiedząc, z własnego doświadczenia, jak mglista jest świadomość znaczenia turystyki w wielu środowiskach, uznałem za konieczne przedstawienie w sposób jasny i przystępny całości tego zagadnienia. W szczególności udziału turystyki w procesie integracji europejskiej i funkcjonowania tego sektora w ramach Unii Europejskiej.